Reading

Net als ieder ander levend organisme heeft elke mens en dier een energetische uitstraling.  Op afstand kan je mensen en dieren lezen door contact te maken via het hogere zelf.  Vervolgens meet ik alles door met de biotensor en een energetisch toestel om te kijken welke emoties er spelen en wordt er een energetische screening uitgevoerd.  Daarna word er een geschikte therapie(en) uitgekozen.

Een ‘reader’ heeft geleerd om deze energie te vertalen naar gedetailleerde informatie om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in patronen die in de loop van de tijd zijn ontstaan zowel fysiek, emotioneel als energetisch.

De informatie die je tijdens een readingconsult krijgt, kan er toe bijdragen dat de kijk op jezelf en de wereld wordt verbreed, zodat je tot grotere bewustwording kan komen.  En voor dieren dat je het dier beter gaat verstaan hoe hij /zij in elkaar zit, en hoe jullie tot nog een betere relatie kunnen komen.

 

Door zich af te stemmen op relevante informatie kan een reader op eenvoudige wijze inzicht bieden in het ontstaan van uiteenlopende problemen (blokkades) op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.  Door dat inzicht wordt het makkelijker om oordelen los te laten en liefdevoller naar jezelf te kijken.  Daarnaast komt er ook informatie over mogelijke oplossingen naar boven en vaak ook een indicatie hoe dat in de nabije toekomst vorm kan krijgen.

Een reading brengt op eenvoudige wijze in kaart hoe een probleem op meerdere gebieden invloed uitoefent waardoor je snel tot de kern van de blokkade kan doordringen.  Vervolgens kan met de hulp van healing en natuurgeneeskundige blokkade worden opgelost.

Je krijgt ook altijd een verslag op papier welke middelen je moet nemen (of je dier moet nemen) en je krijgt een rode draad aangereikt om je een beter beeld te geven wat er dit moment in je leven speelt.

Nieuwsbrief Natural Health Care

Nieuwsbrief met waardevolle informatie over gezondheid, welzijn, workshops, enz.